100 opatrení na zníženie nezamestnanosti, byrokracie, podporu podnikania a vyššie platy

SKOK! sme nezaložili preto, aby sme sedeli v opozícii na zadku. Chceme dostať možnosť zrealizovať náš plán na tvorbu pracovných miest a zvyšovanie platov - plán Singapur.

Plán Singapur pripravil Juraj Miškov, ekonóm, stratég a líder Slovenskej občianskej koalície (SKOK!) ešte ako minister hospodárstva za vlády Ivety Radičovej. Za rok a pol jeho pôsobenia stihol zaviesť tretinu opatrení plánu Singapur - a vzniklo 54 tisíc pracovných miest!

Malí podnikatelia mali menej papierovačiek, a teda viac času a peňazí na investície a vyššie platy pre svojich zamestnancov.

V niektorých návrhoch z plánu Singapur dokonca pokračovala aj vláda strany Smer. Využívali dlhodobo nezamestnaných pri projektoch obnovy hradov, znižovali odvody pre najmenej zarábajúcich a aj naďalej budovali klientske centrá pre ľudí a podnikateľov.

Náš plán je teda jednoduchý. Je to sto jasných a merateľných opatrení, ktorých splnenie si ľahko sami odkontrolujete. Znížime odvody, čím každému hneď stúpne čistý plat. Zavedieme internet banking s úradmi, aby ste už nikde nemuseli behať po úradoch osobne. Zrušíme kopy duplicitných formulárov a byrokratických nezmyslov.

Zavedieme paušálnu daň pre živnostníkov, ktorá nahradí všetky doterajšie dane a odvody. A v najchudobnejších okresoch presadíme bezdaňové zóny, aby sme ich obyvateľov vytiahli z chudoby a beznádeje.

Pravdou je, že ľudí nezaujíma hašterenie sa politikov. Jediné, čo ich trápi, je, kedy budú konečne mať dobrú prácu a plat. SKOK! rieši práve toto - náš plán Singapur pomôže každému okamžite zvýšiť čistý plat a vytvoríme vďaka nemu najmenej sto tisíc pracovných miest.

Juraj Miškov: Prečo sa plán SKOK!u volá Singapur?

Singapur je krajina s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Nemá ropu, ani nerastné bohatstvo, ale platy sú tam päťkrát vyššie ako na Slovensku a nezamestnanosť je len 2 %. Tým dobrým sme sa inšpirovali - chceme, aby Slovensko malo rovnako dobré podmienky na prácu, ako tí najlepší na svete. Preto som ako minister hospodárstva svoj úspešný plán nazval Singapur.

A.
Zjednodušenie podnikania

Vytvoríme najlepšie prostredie na podnikanie v strednej a východnej Európe.

Celé roky štát pristupuje k podnikateľom ako k nepriateľom, nie ako k tým, ktorí tvoria hodnoty a platia dane. Toto sa musí zmeniť. Potrebujeme nechať slovenské firmy znovu sa nadýchnuť a prestať im hádzať polená pod nohy.

Hodnoty a pracovné miesta nevytvára štát. Dokážu ich tvoriť iba podnikatelia – súkromný sektor. Kvalita podnikateľského prostredia preto neovplyvňuje len firmy – má vplyv na kvalitu života nás všetkých.

Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti z tejto oblasti si staviame jasnú a splniteľnú ambíciu: za štyri roky vytvoriť na Slovensku najlepšie prostredie na podnikanie v strednej a východnej Európe a zároveň jedno z najlepších na svete.

Viac
B.
Zvýšenie životnej úrovne ľudí a mladých rodín

Ľudia si zaslúžia istoty, ale potrebujú viac peňazí a vyššie platy. Vieme, ako to rýchlo dosiahnuť.

Až jeden milión Slovákov môžeme nazvať pracujúcou chudobou. Sú to ľudia, ktorí každý deň chodia do práce, no v čistom zarábajú menej ako 600 eur. Väčšina politikov si na nich ani nespomenie – veď majú prácu. No táto armáda poctivých a zamestnaných ľudí je v zúfalej situácii. Pracujú, no zo svojho platu nedokážu dôstojne vyžiť. Vidia zbohatlíkov, denne čítajú o korupčných kauzách v miliónoch eur, no sami si nemôžu dopriať žiaden luxus. Stratili nádej. Denno-denne sa presviedčajú, že na Slovensku sa nedá zlepšiť svoj život poctivou prácou.

Viac
C.
Zníženie nezamestnanosti

Juraj Miškov ako minister hospodárstva pomohol vytvoriť 54 tisíc nových pracovný miest. Dokáže to znova.

Nezamestnanosť a nedostatok práce je najväčším problémom, ktorí trápi ľudí na Slovensku. Zahŕňa 310 tisíc ľudí bez práce, mnohých z nich tak dlho, že už ani pracovať nedokážu – a ak, budú sa to musieť naučiť od nuly. Avšak nejde len o nich. Stovky tisíc ďalších ľudí sa boja, že prácu čoskoro stratia, alebo pracujú za tak mizernú mzdu, že z nej dokážu žiť len spôsobom „z ruky do úst“.

Viac
D.
Zlepšenie fungovania štátu a jeho služieb

Je načase zvýšiť protihodnotu, ktorú ľudia dostávajú za svoje dane.

Dvadsaťpäť rokov si v záujme „lepších zajtrajškov“ uťahujeme opasky. Dvadsaťpäť rokov tlačíme na zamestnanosť, počúvame o reformách, o raste výkonnosti ekonomiky. A napriek tomu kvalitou života dobiehame západnú Európu len veľmi pomaly.

A čo je najhoršie, počas tých 25 rokov sa nič zásadné nezmenilo na fungovaní nášho štátu a jeho služieb. Stámilióny, ba miliardy eur vynaložené na informatizáciu nezlepšili našu komunikáciu s úradmi a neuľahčili život ľuďom.

Viac
E.
Rušenie byrokratických nezmyslov a zbytočných nariadení

Namiesto nezmyslov nech štát radšej robí menej vecí, ale poriadne.

Každý, kto podnikal alebo vybavoval akúkoľvek komplikovanejšiu záležitosť s úradmi (od zmeny trvalého pobytu po stavebné povolenie a všetko medzi tým) si určite dobre pamätá, koľko sa nabehal po úradoch kvôli zbytočných pečiatkam. A to ani nehovoriac o absurdnosti niektorých opatrení, ktoré sú až nezmyselné a komplikujú život občanom i podnikateľom.

Byrokratické nezmysly budeme jeden po druhom rušiť. Nejde totiž len o to, že byrokracia celkovo spôsobuje firmám ročné náklady až 3,4 miliardy eur. Existencia nezmyselných povinností a nariadení je symbolickým vyjadrením zlyhania štátu.

Viac
F.
Lepšie školstvo a vzdelávanie

Slovensko nemá more, nemá ropu. Preto musí investovať do toho najcennejšieho, čo má – do svojich ľudí.

Najväčším bohatstvom a potenciálom pre rozvoj Slovenska sú naše deti, učitelia a kvalitná výchova a vzdelávanie v školách i mimo nich. Slovensko dlhodobo zanedbáva investície do svojho ľudského kapitálu, hoci je tým najcennejším zdrojom, ktorým máme. Deti a študenti, ktorí sú dnes v školách, budú o 20 – 30 rokov riadiť našu krajinu. Preto je školstvo a vzdelávanie pre SKOK! najvyššou prioritou.

Viac
G.
Lepšie čerpanie fondov Európskej únie

Presadíme, aby peniaze z fondov EÚ slúžili celej krajine, nielen vyvoleným.

Fondy Európskej únie predstavujú pre Slovensko obrovskú príležitosť obnoviť a modernizovať krajinu za viac ako 10 miliárd eur. No bohužiaľ, stali sa skôr oblasťou, ktorá podporuje korupciu a byrokraciu.

Keď sa k fondom dostávajú vyvolení, častokrát slúžia iba ich osobnému, a nie verejnému záujmu. Ak sa aj bežný človek či podnikateľ k týmto prostriedkom dostane, častokrát aj ten najlepší úmysel likviduje prehnaná byrokracia.

Viac
H.
Skutočná elektronizácia verejnej správy

Elektronizácia verejnej správy presadíme ako skutočná pomoc ľuďom, nie plytvanie peniazmi.

Dvadsiate prvé storočie je storočím informačných technológií. Žijeme vo svete, kde je úplne bežné mať neustále po ruke nielen telefón, ale aj e-mail a internet. Kde existujú chladničky, ktoré si už samé cez web objednajú mlieko a vajíčka, keď sa minú. A kde krajiny ako Estónsko zavádzajú elektronické občianstvo pre ľudí na celom svete – a ich prezident podpisuje účinnosť zákonov elektronicky, cez svoj čipový občiansky preukaz.

Viac
I.
Konkurzy, reštrukturalizácia a poctivé podnikanie

Spravodlivosť nesmie slúžiť len úzkej skupine ľudí, ale všetkým občanom a podnikateľom.

Vymožiteľnosť práva je jedným z pilierov demokracie, zdravej ekonomiky a spoločnosti. Napriek tomu je práve jej úroveň už roky hanbou Slovenska. A nepoškodzuje to len ekonomiku: naopak, všeobecný pocit nespravodlivosti a nerovnosti pred zákonom má ešte omnoho horšie devastačné účinky na spoločnosť ako takú.

Právny štát je základom modernej civilizácie a rovnosti občanov pred zákonom, ktorá by mala byť a musí zostať nedotknuteľná. Realita posledných rokov i posledných mesiacov (kauza Váhostav) nám ukázali, aký slabý je náš právny štát a ako jednoducho vie byť mocnými zneužitý v prospech oligarchov a na nich napojených politikov.

Viac

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.