I. Konkurzy, reštrukturalizácia a poctivé podnikanie
Spravodlivosť nesmie slúžiť len úzkej skupine ľudí, ale všetkým občanom a podnikateľom.

Vymožiteľnosť práva je jedným z pilierov demokracie, zdravej ekonomiky a spoločnosti. Napriek tomu je práve jej úroveň už roky hanbou Slovenska. A nepoškodzuje to len ekonomiku: naopak, všeobecný pocit nespravodlivosti a nerovnosti pred zákonom má ešte omnoho horšie devastačné účinky na spoločnosť ako takú.

Právny štát je základom modernej civilizácie a rovnosti občanov pred zákonom, ktorá by mala byť a musí zostať nedotknuteľná. Realita posledných rokov i posledných mesiacov (kauza Váhostav) nám ukázali, aký slabý je náš právny štát a ako jednoducho vie byť mocnými zneužitý v prospech oligarchov a na nich napojených politikov.

Zásadné zmeny si vyžaduje proces konkurzu a reštrukturalizácie. Spolu s nelegálnou korupciou sa v našej krajine vyvinula akási legálna korupcia, ktorá pomocou konkurznej legislatívy ovláda tieto konania. Postihuje väčšinu podnikateľských subjektov a neraz zasahuje aj do obchodu so štátom.

Bude nevyhnutné zrovnoprávniť všetky subjekty fungujúce podľa Obchodného zákonníka, odstrániť svojvôľu konkurzných správcov, ktorí neraz nepostupujú s odbornou starostlivosťou a znevýhodňujú veriteľov.

Smernice EU a aj Ústava SR jednoznačne definujú vlastnícke právo, a napriek tomu podnikateľské subjekty v úlohe dodávateľa v prípade súdnych sporov jednoznačne ťahajú za kratší koniec. Zmeníme to.

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.