F. Lepšie školstvo a vzdelávanie
Slovensko nemá more, nemá ropu. Preto musí investovať do toho najcennejšieho, čo má – do svojich ľudí.

Najväčším bohatstvom a potenciálom pre rozvoj Slovenska sú naše deti, učitelia a kvalitná výchova a vzdelávanie v školách i mimo nich. Slovensko dlhodobo zanedbáva investície do svojho ľudského kapitálu, hoci je tým najcennejším zdrojom, ktorým máme. Deti a študenti, ktorí sú dnes v školách, budú o 20 – 30 rokov riadiť našu krajinu. Preto je školstvo a vzdelávanie pre SKOK! najvyššou prioritou.

Ak chceme priniesť naozaj systémové riešenie nezamestnanosti na Slovensku, v prvom rade treba nastaviť naozaj efektívne prepojenie medzi trhom práce a vzdelávacím systémom. Je nevyhnutné poznať pravdivé údaje uplatniteľnosti absolventov našich stredných a vysokých škôl v pracovnom prostredí. Dlhodobé udržiavanie nevyhovujúcich škôl je silne kontraproduktívne a je jedným zo zásadných dôvodov roztvárania nožníc medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Na Slovensku dnes navyše nefunguje nielen prepojenie medzi vzdelávaním a zamestnávateľmi, ale ani medzi základnými a strednými školami – čo má často za následok nesprávny výber stredných škôl.

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.