E. Rušenie byrokratických nezmyslov a zbytočných nariadení
Namiesto nezmyslov nech štát radšej robí menej vecí, ale poriadne.

Každý, kto podnikal alebo vybavoval akúkoľvek komplikovanejšiu záležitosť s úradmi (od zmeny trvalého pobytu po stavebné povolenie a všetko medzi tým) si určite dobre pamätá, koľko sa nabehal po úradoch kvôli zbytočných pečiatkam. A to ani nehovoriac o absurdnosti niektorých opatrení, ktoré sú až nezmyselné a komplikujú život občanom i podnikateľom.

Byrokratické nezmysly budeme jeden po druhom rušiť. Nejde totiž len o to, že byrokracia celkovo spôsobuje firmám ročné náklady až 3,4 miliardy eur. Existencia nezmyselných povinností a nariadení je symbolickým vyjadrením zlyhania štátu.

Za byrokratický nezmysel môže byť považované akékoľvek opatrenie legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s celoštátnou alebo regionálnou pôsobnosťou, ktoré je prakticky nesplniteľné, nelogické alebo nezrozumiteľné, je v rozpore s iným legislatívnym opatrením alebo zavádza duplicitnú povinnosť, zvýhodňuje iba niektorú skupinu podnikateľov na úkor väčšiny, pre ktorú je opatrenie zaťažujúce, zavádza zbytočnú povinnosť, ktorej výsledok sa v praxi nevyužíva, spôsobuje nadmernú administratívnu záťaž alebo vytvára neopodstatnené výdavky, alebo iným spôsobom negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.